Haber

Borsa Yarın Açılıyor: BIST ve SPK İşlemler Başlamadan Önce Tedbirlerini Açıkladı

Geçtiğimiz hafta yaşanan sarsıntı felaketleriyle süreçlerini sürdüren Borsa İstanbul gündem oldu ve tepkiler aldı. Ardından piyasanın kendi tedbirlerini alması üzerine devreye giren yetkililer geç kalmakla suçlandı. Ortaya çok sayıda tez yayılırken, yarın açılacak olan piyasada işlemler öncesi BİST ve SPK yönetiminden açıklamalar geldi.

6 Şubat’ta saat 04.17’de 7.7’de ve ardından 13.24’te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem gününde Borsa İstanbul’da işlemlerin devam etmesi şaşırttı.

Felaketin boyutunun anlaşıldığı ikinci gün olan 7 Şubat’ta Borsa İstanbul’da işlemlerin devam etmesi tepkilere neden oldu.

Afete tepkinin yoğunlaştığı 8 Şubat’ta Borsa İstanbul’da işlemlerin devam etmesi de öfke yarattı.

7 Şubat ve 8 Şubat’ta devre kesiciler iki kez tetiklendi, 8 Şubat’ta devre kesicilerin ikinci kez kesilmesinin ardından “çalışmaların durdurulduğu” açıklandı. Ardından 8 Şubat’ta yapılan işlemlerin yapılacağı açıklandı. iptal edildi ve piyasa 15 Şubat’ta yeniden işlemlere başlayacaktı.

Süreçlerin durdurulması için kurumlarla toplantı yapıldı ve bazı kurumların süreçlerin durdurulmaması yönünde görüş bildirdiği ileri sürüldü. Açıklama yapan kurumların tamamına yakını ‘dur’ istediğini söyledi.

Tartışmaların ortasında Borsa ve SPK yetkilileri duruma müdahale etmek için inisiyatif kullanamayarak durumu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye iletmiş, Bakan da aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ulaşmayı beklerken, böylece işlemler Borsa’da 2,5 gün açık kaldı. O da tezlerin ortasındaydı.

14 Şubat akşamına kadar kapalı olacağı belirtilen Borsa İstanbul’da tartışma ve soru işaretleriyle başlayacak işlemler öncesinde SPK ve BİST’ten bazı açıklamalar ve düzenlemeler geldi.

Ekonomi yönetiminin daha önce yaptığı değerleme toplantısından altın ithalatına son verilmesi kararı ile Borsa’da manipülatif hareketler için Varlık Fonu’nun devreye girmesi için tezler ortaya atıldı. TVF bünyesinde yer alan fiyat istikrar fonunun kamu bankaları ve şirketler tarafından destekleneceği ve manipülatif hareketlerde hisse alımı için kullanılacağı belirtildi.

Bloomberg’in haberine göre denetim kurumları, deprem sonrası satışlar için ‘Adam’ lakaplı Borsa manipülatörünün peşindeydi. Barış Soydan da durumu şu şekilde paylaştı:

Her şeyin sorumlusu bir kişi mi? Borsada da suç ve suç hikayesine ihtiyaç var sanırım.

Borsa İstanbul, VİOP kapsamında Pay Piyasası ile Pay ve Endeks Türev Piyasalarına ilişkin alınan kararları açıkladı.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, Hisse Senedi Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Hisse Senedi ve Endeks Türev Piyasalarında:

1- Emtia sertifikaları hariç, Pay Piyasasında açılış seansı olan tüm sermaye piyasası araçlarında ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) yer alan tüm sözleşmelerde; Açılış seansında emir iptali, fiyat kötüleştirme ve boyut küçültme yapılamaz,

2- Borsada emir işlem oranının 15:1’den 5:1’e düşürülmesi,

3- Borsada emir işlem oranında eşik değeri aşma fiyatı 0,03 kuruştan 0,25 kuruşa,

4- Pay Piyasasında Emir İptal, Fiyat Kötüleştirme ve Boyut Küçültme (İAK) fiyat kalemleri %20 artırılarak VİOP’ta yüz binde 1 (0,00001) olarak uygulanan gönüllü emir iptal ücret oranı, %20 artırıldı ve 1,2 ( 0,000012),

5- VİOP ve Pay Piyasası’nın seans sonu kapanış saatlerinin uyumlaştırılması amacıyla, VİOP’ta işlem gören tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin bitiş süresi, tam çalışma günlerinde saat 18.10, yarım çalışma günlerinde saat 12.40 olarak belirlenmek üzere 5 dakika kısaltılacaktır. gün,

6- Geri alım yapan firmalar için yeni endeks hesaplaması,

7- Borsamızın gözetim faaliyetleri kapsamında halen devam etmekte olan yatırım araçları bazında tüm tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.

Ayrıca VİOP’ta Hisse Senedi ve Endeks Türev Piyasalarında yer alan sözleşmelerde İptal (İKG) ve Tarih (TAR) tarihine kadar geçerli olan bekleyen emirler Borsa tarafından iptal edilecektir.söylendi.

Hisse geri alımında stopaj sıfırlandı.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, tam sorumlu sermaye şirketlerinin kendi paylarına veya katılma paylarına ait dağıtılmış kâr payı sayılan tutarları üzerinden yüzde 0 stopaj yapılacak.

Karar bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), dalgalanmanın finansal piyasalar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek ve olası yatırımcı mağduriyetlerini önlemek amacıyla alınan tedbirleri açıkladı.

SPK tarafından yayınlanan duyuruda, ‘1. Kurul Karar Organının 14/02/2023 tarih ve 9/176’ sayılı Kararı uyarınca yapılan duyuru aşağıdaki şekilde yapılmıştır:

1) a) 10.04.2023 tarihine kadar; Portföy büyüklüğü 1.000.000 Türk Lirası ve altında olan müşterilere uygulanacak azami kredi faiz oranı ile kredisiz alım emri nedeniyle ödemekle yükümlü oldukları bedelin tamamının veya bir kısmının aracı kurumlar tarafından yatırılmaması Takas gününün prestiji, Temerrüt halinde uygulanacak faiz oranı, algıyı olumsuz etkileyecek uygulamalardan kaçınılarak, aracı kurum tarafından verilecek kredinin kaynak maliyeti dikkate alınarak makul bir seviyede belirlenir. sermaye piyasasına olan inancı çarpıtmak,

b) 06.02.2023 tarihi itibarıyla Zelzele Bölgesi’nde ikametgahı, işyeri adresi veya hesabı bulunan müşteriler için 06.02.2023 tarihinden itibaren temerrüde düşmesi halinde Seri:V, No:65 Seri:V, No:65 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı, Açığa Satışı ve Borçlanması. . İhraç İşlemleri Tebliği’nin (Kredi İşlemleri Tebliği) 16. maddesi çerçevesinde 30.06.2023 tarihine kadar herhangi bir süreç oluşturulmaması, temerrüt ve temerrüt sonucuna ilişkin herhangi bir işlem yapılmaması durumunda uygulama yönlendirilecek,

c) Bu maddenin (a) bendi kapsamında belirlenen faiz oranlarının aracı kurumlar tarafından müşteri bazında Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Yatırımcı Riski Takip Sistemi’ne raporlanması,

?

2) 30.06.2023 tarihine kadar aracı kurumların hazırladıkları sermaye yeterliliği tablolarında portföylerine aldıkları payların pozisyon risk oranı %10 yerine %3’ün üzerinde olup, “Diğer müşteriler” için durum risk oranı altında izlenmektedir. kredi hesabı %8 yerine %4’ün üzerindedir. hesaplamaya,

3) 30.06.2023 tarihine kadar Kredi İşlemleri Tebliği 7 nci maddesi uyarınca yapılacak genel işlem sınırı hesaplamasında, 2023 yılı itibari ile Zelzele Bölgesinde ikametgahı, işyeri adresi veya hesabı bulunan müşterilere kullandırılan krediler, 06.02.2023 dikkate alınmaz,

4) Komitemizin 19.03.2020 tarih ve 17/400 sayılı Kararı uyarınca %35 olarak belirlenen başlangıç ​​özkaynak savunma oranı 10.04.2023 tarihine kadar %20 olarak uygulanacaktır,

5) Heyetimizin Shake Bölgesindeki yatırımcılara ilişkin 06.02.2023 tarihinde almış olduğu Kararın tüm yatırımcılara yaygınlaştırılması amacıyla;

a) Müşterinin kredisiz sipariş nedeniyle ödemekle yükümlü olduğu bedelin tamamının veya bir kısmının Müşterinin prestijine yatırılmaması durumunda, Kredi İşlemleri Tebliği’nin 16 ncı maddesi çerçevesinde işlem kurulması. takas günü veya söz konusu tutarın müşterinin aracı kurum nezdindeki hesabında takas tarihinin prestiji ile mevcut olmaması,

b) Teminatlı İşlemlere İlişkin Tebliğ’in 17 nci maddesi uyarınca teminatlı sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamında özkaynak savunma oranı esas olarak %20,

c) Kredi İşlemleri Bildirimi’nin 18’inci maddesi uyarınca, krediyle alınan ve/veya özkaynak olarak verilen sermaye piyasası araçlarını satarak kredi kapatma yetkisi verilmesi ve özkaynak tamamlama bildirimi yapılan müşterinin herhangi bir satın alma emrinin yerine getirilmesi. bildirim tarihinden öz sermayenin tamamlanmasına kadar geçen sürede, aracı kurumların kendi risk politikalarına uymaları ve mümkün olduğunca müşteri taleplerini dikkate almaları koşuluyla 10.04.2023 tarihine kadar gönderilmiş,

6) 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak ilgili mevzuat kararları gizli kalmak kaydıyla, müşterilerin yatırıma devredecekleri bireysel emeklilik sözleşmelerinden doğan devlet katkısı hariç alacakları, Kredi İşlemleri Tebliği’nin 12’nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Kredili alım, açığa satış ve borçlanma ve borç verme işlemlerinde özkaynak sayılabilecek değerlerin ortasına sermaye piyasası araçlarının eklenmesine ve bu alacakların %100’ünün özkaynak olarak kabul edilmesine karar verilmiştir.

“2. Kurul Karar Organının i-SPK.22.7 sayılı (14.02.2023 tarihli ve sk 9/177) İlke Kararı: Payları borsada işlem gören ortaklıkların ve bağlı ortaklıklarının, geri alım programının yürürlükte olup olmadığı ve yatırımcıların korunmasını sağlamak için ikinci bir duyuruya kadar;

1) Hisseleri borsada işlem gören halka açık iştirakler, genel kurul kararı aranmaksızın, ilk genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmak üzere yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabilir. tutulmak; Kullanılacak fon sayısı ve azami fon fiyatının yer alması ve söz konusu yönetim kurulu kararının Kurulun özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması,

2) Halka açık bağlı ortaklıkların hisseleri borsada işlem gören bağlı ortaklıkları da ilk genel kurulda karar aranmaksızın ana bağlı ortaklık ortaklarının bilgisine sunulmak üzere kendi pay sahipleriyle geri alım programı başlatabilir. yönetim kurulu kararı ile genel kurulun bu kararı ilk sayıdaki asıllarına tabidir. olacak,

3) Yürürlükte bir geri alım programı bulunan halka açık bağlı ortaklıklar ve bunların bağlı ortaklıkları, idari kurulların ayrıca bir kararına gerek kalmaksızın, geri alım programlarına bu kararda belirtilen esaslar çerçevesinde devam edebilirler,

4) II-22.1 Sayılı Geri Alınan Paylara İlişkin Tebliğ; 9’uncu (ikinci fıkranın birinci cümlesi hariç), 12’nci (beşinci, altıncı ve dokuzuncu fıkralar hariç), 15’inci maddesinin birinci fıkrasının b, c ve d bentleri ile ikinci, altıncı ve dokuzuncu fıkraları 19. madde uygulanmaz,

5) Geri alınan paylar nedeniyle edinilen bedelsiz payların birebir aslının uygulanması,

6) Esas karar çerçevesinde geri alınan paylar, alım tarihinden itibaren 30 gün süreyle satılamaz ve 30 günlük sürenin hesaplanmasında “ilk giren ilk çıkar” yöntemi uygulanır,

7) 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurular ile 23/06/2022 tarihli ve 34/959 sayılı ve 21.08.2015 tarihli ve 21/1023 sayılı ilke kararlarının yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir.

3. Kurul Karar Organı i-SPK 128.19 Sayılı (14.02.2023 Tarihli ve sk 9/178) Esas Kararı

1) VII-128.1 sayılı Paylar Tebliği’nin 27 nci maddesinde yer alan hisseleri borsada işlem gören bağlı ortaklıkların ortaklarına bilgi formu düzenleme zorunluluğu, tarihinden itibaren yüzde üç olarak uygulanacaktır. Bu kararın ikinci bir duyuruya kadar.

2) Pay sahiplerinin bu karar tarihinden sonra yapacakları satışlar ile son on iki ay içinde yapmış oldukları satışlar toplamının, bu pay satışlarından önce, anaparadaki orana bakılmaksızın, şirket sermayesinin yüzde onunu geçmesi halinde, ilk eleman,

Dayanakları Kurul tarafından belirlenen pay satış bilgi formu hazırlanır ve bu form satıştan önce Kurulun onayına sunulur.’

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort